CNC Machine Tools / Spare parts / Service
Toolings / Machining / Cooperation

Cooperation and subcontracting

APX Technologie, apart from selling machine tools and producing toolings to machine tools, also offers cooperative services. We have been producing for the aviation and railway industries for over 10 years. Highly qualified staff ensures the highest quality of orders.

The production plant has its own measuring chamber, in which measurement reports are prepared workpieces at the end of each stage of production. 

The purpose of the control of compliance achieved is to determine the quality of the product or parts thereof with the requirements of design or technological documentation.

Offered by the company, quality of products and services is confirmed by:

  • ISO 9001 in the field of „Machining and sales of metal parts for aerospace industry and machined equipement (tool fixtures)”
  • EN / AS 9100 on “Processing of metal parts for the aerospace industry”
Are You interested in cooperation?
Send us a message

Feel free to call us Mon - Fri 7 am - 3 pm. If you need to contact us at a different time please send a message

APX Production Plant
Toolings / Machining / Cooperation
Max 5 files jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, odt, zip lub rar.
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest [...] Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.